Sygnalizacja

wimple
kule sygnałowe
reflektory radarowe
gwizdki bosmańskie