ściernice nylonowo listkowe

Ściernice nylonowo-listkowe na trzpieniu