ściernice listkowe trzpien

Ściernice listkowe na trzpieniu