szczotki 3 rzędowe

Szczotki nierdzewne ręczne 3-rzędowe

Ilość rzędówabtl
51204027280
11251027255