Zaciski linowe pojedyncze

linadam
2108M4
31512M8
41512M8
52015M10
62015M10