bloczki typ A7

Bloczki żeglarskie typ A7

Obudowa ze stali KO 316L, rolka z towrzywa
rolka
15