bloczki podwójne

Bloczki żeglarskie podwójne z krętlikiem

lina x rolka
10 x 25
10 x 32