Płaskowniki ze stali A2/A4

Wymiar [mmxmm]Waga [kg/m]
15x30,40
15x4
0,50
15x50,60
20x30,50
20x40,65
20x50,80
20x60,95
20x81,26
20x101,60
25x30,60
25x40,80
25x51,00
25x61,20
25x81,57
25x102,00
25x122,42
30x30,75
30x40,95
30x51,20

* inne wymiary na zamówienie