Kołki DIN 1472

Tabela informacji podstawowych
c0.250.40.50.630.81

X – niedostępne

l/d234568
3XXXXX
5XXXXX
6XXXX
8XX
10
12
16
18
20
25X
30XX
35XX
40XX
45XXX
50XXXX
60XXXX
65XXXXX